Νέες Χαμηλότερες Τιμές με τα ίδια τέλεια αποτελέσματα... Κλείστε έγκαιρα τα ραντεβού σας!

Κωμμωτήρια BEAUTY
1ο Κατάστημα, Ξενοφώντος 45 - Αριστοτέλους (όπισθεν εργατικού κέντρου) Τηλ. 24210.34986
2ο Κατάστημα, Ιάσονος 82 - Σπυρίδη Τηλ. 24210.34941
Φαξ 24210.29298, email: securevo@otenet.gr

Κατεβάστε το φυλλάδιο μας